6. osztály

6. osztály

A hatodik osztály aktívan részt vett már az előkészületekben is. Hiszen ők szerkesztették meg  a rendezvényünk plakátjait, ők készítettek nagyon sok learningapps tankockát, puzzlet a diákjainknak. 


A hatodik osztály 12 órában vett részt a projektben, de ebből 10 óra lett értékelve.

Értékelés:

Minden órán összesen 5 bankót kaphattak a gyerekek az órai aktivitásért, fegyelemért, a feladatok jó megoldásáért, az igazságos verseny tekintetében. A hatodik osztálynál a magyar tantárgy bontásban volt, így a szakkörön és a korrepetáláson összesen csak 5 bankót gyűjthetett az osztály.  Aktívan részt vettek az előkészületben 2 számítástechnika órán ezért ezt is 5 bankóval jutalmaztuk.

Hétfő

Magyar 

Az óra szókereső játékkal indult. A pizza hozzávalóinak megtalálása után következett a Szórólap tartalmának megismerése. Ezt követően learningapps feladatokat oldottak meg a gyerekek, végül a szöveghez kapcsolódó feladatlapot töltötték ki páros munkában. Felhasznált forrás:Technika órán

Ezen az órán a gyerekek kísérleteket néztek meg, és hajtottak végre pénzzel kapcsolatosan.

Felhasznált források:


Szerda

Számítástechnika órán 

a diákok egy puzzle versenykirakóval kezdték az órát, majd differenciáltan volt aki MÉM-eket készített pénzzel kapcsolatos szólásokkal, közmondásokkal, volt aki szófelhőket. 

Felhasznált irodalom, források:


Matematika órán 

A százalékszámítási ismereteinket vettük elő. A százalék mint fogalom teljesen beépült a mindennapi életünkbe. Úton-útfélen találkozunk vele. Rikít a kirakatok üvegein, a reklámújságokban, a szórólapokon, mert mindenki ezekkel szeretne megnyerni bennünket vásárlónak vagy befektetőnek. Hányszor hallják, hogy 6%-kal emelték az árakat. 10% kedvezmény van a cipőre...

Azt már tudjuk, hogy a "-25% kedvezmény" kijelentéssel valami nem stimmel.

  • Mert vagy 25% a kedvezmény.
  • Vagy -25%

A gyerekek csoportban dolgozva először papír alapon néznek szembe az árak alakulásával, majd egy program segítségével önellenőrzést csinálnak.

Csütörtök

Matematika óra

Készség tantárgyak

Ének és testnevelés órán különböző feladatokat kaptak a gyerekek. 

Ének órán megtanulták az előadandó dalt, testnevelés órán az osztályoknak a DTH2018 felirat egy-egy elemét kellett megjeleníteni. Az utasítást QR kódba rejtve kapták. Technika órán...