5. osztály

5. osztály

Az 5. osztályban a az iskolai projekt 10 órában valósult meg, a következő tantárgyak segítségével: 

Értékelés:

Minden órán összesen 5 bankót kaphattak a gyerekek az órai aktivitásért, fegyelemért, a feladatok jó megoldásáért, az igazságos verseny tekintetében. Az ötödik osztálynál a magyar tantárgy bontásban volt, így a szakkörön is és a korrepetáláson is 5-5 bankót gyűjthetett az osztály. 

Hétfő

Matematika órán 

(hétfő-szerda)

Téma: Euróval fizetünk (2 tanórás)

Feladat: Ismerkedés az Európai Unió fizetőeszközével. A váltópénz használatának gyakorlása.

Cél: A tizedes törtek fogalmának mélyítése.
Számolási készség fejlesztése (szorzás, osztás).

Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

  • gazdasági nevelés, számlálás, számolás, rendszerezés, relációszókincs fejlesztése,
  • szövegértés, szövegértelmezés, szöveges feladat-megoldás, rész-egész észlelése,

Valószínűség játékkal indítottunk:

Euró érmék és bankjegyek címleteinek felsorolása, összegyűjtése.

  • Euró váltása forintra
  • Forint váltása euróra

A sok számítás után, pedig egy internetes kalkulátorral, az éppen aktuális árfolyammal is kiszámoljuk a váltásokat.

https://hu.coinmill.com/

Végül egy kis játék az Okosdoboz oldalon:

Szöveges feladatok megoldása.

A diagram szerkesztővel a szöveges feladatok adatait és a számított eredményeket is ábrázoltuk.


Számítástechnika

Számítástechnika órán  a gyerekeknek  csoportban dolgoztak. A csoportalakítás után egy 50 db-os puzzle-t  kellett kirakniuk időre. Ezután a redmentával ismerkedtek meg, ahol egy feladatlapot oldottak meg, amelynek kérdései a pénzeinkkel voltak kapcsolatosak. Végül szófelhőket hoztak létre: Mi jut eszedbe a pénzről? kérdés alapján vagy a 6.osztályosok által elkészített learningapps tankockákat oldhatták meg. )

Magyar órán (szakkörön és korrepetáláson)

Az órát szókereső játékkal indítottuk. A gyerekek párban dolgoztak a tableteken. A ráhangolódás után egyénileg ismerkedtek meg a szöveggel. A learningapps feladatokat és feladatlapot szintén párban oldották meg. Felhasznált forrás:

Kedd

Történelem órán

Bankjegyeken szereplő híres emberek 

Felhasznált források:


Tanulószobán

Tanulószobán az ötödikesek csoportmunkában megoldották internetes kutatómunka segítségével a feladatlapot. 

Készségtárgyak 

Ének órán a gyerekek megtanulták a Wellhello: Apu vedd meg nekem a város c. dalt, amit a zárórendezvényen adtak elő.

Testnevelés órán az osztályoknak a DTH2018 felirat egy-egy elemét kellett megjeleníteni. Az utasítást QR kódba rejtve kapták meg a gyerekek. 

Tanórán kívüli lehetőségek

Mire jó a bankszámla? Honnan van a pénz a bankkártyán?

Ezeket deríttettük ki a tanórán a gyerekekkel.

Hogy kell kitölteni egy csekket? 

Adataink és a számok helyesírása.