4. osztály

A témahetet a következő órákon dolgoztuk fel:

  1. Magyar nyelv és irodalom
  2. Matematika
  3. Környezetismeret
  4. Ének -zene
  5. Testnevelés
  6. Tanórán kívüli foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom

A 4. osztály a Pénz témát az Abaligeti cseppkőbarlang szövegfeldolgozásával közelítette meg. Az olvasmányhoz kapcsolódóan learningapps tankockákat oldottak meg a gyerekek, képeket kerestek a barlangról majd, közösen kiszámolták az Abaligeti -cseppkőbarlang jegyárainak ismeretében a különböző belépőjegyek árát.

Felhasznált források:

Készség tantárgyak


Testnevelés órán

Qr kód alapján formáztak betűt a gyerekek.

Ének órán dalt tanultak a gyerekek a zárórendezvényre.

Tanórán kívüli foglalkozásokTanórán kívüli foglalkozásokon

Társasjátékoztunk, learningapps feladatokat oldottunk meg,amit a 6. -osok készítettek.