3. osztály

A témahetet a következő órákon dolgoztuk fel:

  1. Magyar nyelv és irodalom
  2. Matematika
  3. Környezetismeret
  4. Technika
  5. Ének -zene
  6. Testnevelés


Magyar nyelv és irodalom

A 3. osztályosok egy tanmesével kezdték meg a digitális témahét projektjét.

Mit kezdjünk a talált pénzzel?

Tapasztalatok és illemek megbeszélése, következtetések levonása.

  • Mi a zsebpénz?
  • Kinek jár a zsebpénz?
  • Mire elég?

Majd az ismereteket alkalmazva szófelhőket készítettünk a témában.

Matematika

A foglalkozások alatt bevezettem a tanulókat a pénz rövid történetébe; áttekintettük a pénz fejlődésének főbb állomásait, szerepét. Érintettük a pénzzel való gazdálkodást is.

A cél az volt, hogy a tanulók megértsék: a mai pénz nem egyszerűen a modern bankjegykiadó automaták terméke, hanem hosszú, sok ezer éves történelmi fejlődés eredménye. A tanulók számára világossá vált a pénz használatának célja, a pénz funkciói és a gazdaságban betöltött fontos szerepe. Végül játékos feladatok során a tanulók ellenőrizték ügyességüket és felkészültségüket a pénzzel való gazdálkodásban.  

Készség tantárgyak

Életvitel és technika

Interaktív társasjátékok 

Testnevelés órán

Testnevelés órán a gyerekek betűt formáltak a kapott QR kód alapján. 

Ének-zene

Ének órán a gyerekek készültek a zárórendezvény énekversenyére.

Tanórán kívüli foglalkozások

Néptáncos gyermekeim megtanították osztálytársaikat a Hogy a csibe, hogy? tánc lépéseire és éneklésére.


Ajánlott források: