2. osztály

A témahetet a következő órákon dolgoztuk fel:

  1. Magyar nyelv és irodalom
  2. Matematika
  3. Matematika
  4. Ének -zene
  5. Testnevelés
  6. Tanórán kívüli foglalkozás

A témahét ideje alatt megismerkedtek a második osztályos tanulók a pénz rövid történetével, régi és most használt pénzérmékkel, a pénz előállításával. Beszélgettünk a felhasználásáról, beosztásáról, pénzzel való gazdálkodásról, funkciójáról. Ezekhez ismeretterjesztő filmeket néztünk a www.youtube.hu-ról, érdekes feladatokat oldottunk meg tableten és számítógépen a www.okosdoboz.hu, valamint a www.learningapps.org internetes oldalakon. A játékos feladatok, valamint a tablettel való dolgozás segítettek az ismeretek az elmélyítésében. A társasjáték során nemcsak pénzügyi ismereteket, de szociális kompetencia készségeiket is erősíthették a gyerekek. 


Magyar nyelv és olvasás

 

Készség tantárgyak 

Ének-zene

A gyerekek gyakorolták az énekverseny dalát.

Testnevelés órán

Testnevelés órán a gyerekek betűt formáltak a kapott QR kód alapján. 

Tanórán kívüli foglalkozások

Társasjáték
Társasjáték