1. osztály

A témahetet a következő órákon dolgoztuk fel:

 1. Magyar nyelv és irodalom
 2. Matematika
 3. Környezetismeret
 4. Ének -zene
 5. Testnevelés
 6. Technika / Rajz


Magyar óra: Olvasás és írás

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A kis elsősök A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesével indították el a digitális témahetet.

Először elolvasták a mesét, majd meg is nézhették az animációt.

Vers MINDENKINEK

Pósa Lajos: A kis kakas meg a török császár

 https://www.eternus.hu/vers/2405

Az óra összefoglalásaként a következő kérdésekkel idézték vissza az áttekintett anyagot: 

 • - Hogyan kereshet valaki pénzt? 
 • - Mire használjuk a pénzt?
 • - Majd egy feladatlapon tesztelhették csoportmunkában szövegértésüket.

Matematika

 Cél: Megtanulják a gyermekek a különböző érmék felismerését és beváltását. Érzékeljék a forint értékét. Legyen jártasságuk a napi pénzügyekben.

A téma bevezetéseként a K&H Bank Vigyázz, kész, pénz! elnevezésű programjához készült animációs sorozat első részének megnézésével, és a látottak megbeszélésével indítottak.

Majd segítő kérdésekkel ismerkedtek a Magyarországon forgalomban lévő pénzérmékkel:

 • - Hazánkban milyen pénzt használunk ma?
 • - Hányféle érme van?
 • - Miben különböznek egymástól az érmék?
 • - A magyar kultúra milyen jelképei vannak a pénzérméken?

Csoportalakítás után a K&H Bank idei versenyfeladatlap 1. és 2. feladatait oldották meg.

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/assets/files/2017-2018_1fordulo_1-2osztaly.pdf

Matematika óra lezárásaként Learningapps tankockákon tehették próbára ismereteiket.

Környezetismeret

Megfigyeltük, hogy miért és hogyan piszkolódnak el a pénzérmék, miért vesztik el eredeti fényüket a forgalomban. Félbevágott citrommal megdörzsöltük az érme felszínét. Ha az érme még mindig piszkos megismételtük a folyamatot több alkalommal.

Következtetés: a citrom savat tartalmaz, amely kölcsönhatásba lép a fém felszínén lévő szennyeződéssel (feloldja azt) és visszaadja az érme eredeti fényét.  


Készség tantárgyak

Életvitel és technika

Pénzérmét satíroztak, és csoportonként elkészítették a saját pénztárcájukat.

Testnevelés órán a gyerekek betűt formáltak a kapott QR kód alapján.

Rajz és vizuális kultúra

A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese szereplőit készítették el JátékEszközTár figuráival, majd az elkészült bábokkal a mesét eldramatizálták.

Ének-zene

Én elmentem a vásárba fél pénzzel...

Ének órán a gyerekek készültek a zárórendezvény énekversenyére. 

Tanórán kívüli foglalkozások

Délutánonként a főszerep a társasjátékoké volt.

Interaktív táblán játékra is jutott idő.


Miután a boltos és vásárló szerepet eljátszották, kipróbálhatták magukat, mint bolti kiszolgáló személyzet.

 A memóriájukat is fejlesztettük egy picit.

A szupermarketben diákmunkásként válogathatták a zöldségeket, gyümölcsöket.